Prima pagina » Date cu caracter personal

SILVANIAPRINT SRL prelucreaza date cu caracter personal în desfasurarea activitatiilor sale principale care sunt reprezentate de productia si comercializarea de tipizate personalizate si nepersonalizate. Datele cu carater personal prelucrate de SILVANIAPRINT SRL apartin, de regula, reprezentantilor si angajatilor nostri si reprezentantilor sau angajatilor partenerilor nostri comerciali sau institutionali.

Atunci când colectam, înregistram, stocam, utilizam sau prelucram în orice mod date cu caracter personal ne asiguram ca respectam un nivel adecvat de protectie a datelor si întreprindem toate masurile necesare în vederea asigurarii confidentialitatii acestora.

Asigurarea protectiei datelor cu caracter personal reprezinta una dintre responsabilitatile SILVANIAPRINT SRL în cadrul activitatii desfasurate pe piata. În acest scop, SILVANIAPRINT SRL se angajeaza sa respecte principiile legale statuate în materie de protectia datelor, în special cele prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „GDPR”).

De asemenea, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, SILVANIAPRINT SRL are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care persoanele vizate le furnizeaza despre ele.

SILVANIAPRINT SRL se asigura ca angajatii sai sunt instruiti în mod corespunzator astfel încât sa se asigure respectarea tuturor principiilor în cadrul prelucrarilor efectuate de aceasta cu privire la datele cu caracter personal.

În desfasurarea activitatii, SILVANIAPRINT SRL prelucreaza diferite categorii de date cu caracter personal, în functie de categoria de persoane vizate, astfel, în cazul reprezentantilor clientilor si furnizorilor datele se refera la nume, prenume, functie, numar de telefon si adresa de e-mail.

De regula, temeiul în baza caruia SILVANIAPRINT SRL prelucreaza datele cu caracter personal este reprezentat de contract sau de obligatia legala stabilita în sarcina acesteia, scopul fiind legat de buna desfasurare a relatiei contractuale sau de îndeplinirea unei obligatii.

SILVANIAPRINT SRL se angajeaza sa colecteze si sa prelucreze doar datele personale care sunt necesare si proportionale pentru îndeplinirea obligatiilor legale si pentru buna desfasurare a activitatiilor sale principale.

SILVANIAPRINT SRL garanteaza ca accesul la datele cu caracter personal este acordat doar angajatilor sai în limitele stabilite prin fisa postului în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin. Nu divulgam tertilor niciun fel de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt stocate pe serverele SILVANIAPRINT SRL si sunt gestionate printr-un sistem informatic care asigura un nivel adecvat de securitate.

Dorim sa va informam ca, în cadrul noilor reglementari privind protectia datelor cu caracter personal prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucram date cu caracter personal ale dumneavoastra, dispuneti de urmatoarele drepturi:

– dreptul de acces, prevazut de art. 15 din GDPR, în baza caruia puteti sa ne solicitati, gratuit, sa va confirmam daca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc. De asemenea, ne puteti solicita o copie a datelor pe care le prelucram despre dumneavoastra. Cererile trebuie sa includa informatii relevante pentru a va putea identifica în baza noastra de date. Vom solutiona cererea dumneavoastra, în maxim 30 de zile;
– dreptul la rectificare, prevazut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteti exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteti solicita sa modificam informatiile pe care le avem deja despre dumneavoastra. Puteti formula o astfel de cerere atunci când observati ca datele dumneavoastra sunt incomplete sau inexacte;
– dreptul la restrictionarea prelucrarii, prevazut de art. 18 din GDPR, pe care puteti sa-l exercitati atunci când contestati exactitatea datelor, considerati ca prelucrarea este ilegala sau va opuneti stergerii datelor. Urmare a exercitarii acestui drept, vom putea în continuare sa stocam datele, efectuarea altor operatiuni de prelucrare fiind posibila doar cu consimtamântul dumneavoastra, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
– dreptul la portabilitate, prevazut de art. 20 din GDPR, pe care îl puteti exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimtamântul dumneavoastra sau contractul si doar daca datele dumneavoastra sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniti conditiile, ne puteti transmite o cerere de portare a datelor catre operatorul pe care vi-l doriti;
– dreptul de a va opune prelucrarii datelor în scop de marketing, prevazut de art. 21 din GDPR. Puteti sa va exercitati acest drept în orice moment, iar noi va garantam ca datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca pentru înregistrarea si solutionarea cererii dumneavoastra sa fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil sa mai primiti informari de marketing de la noi;
– dreptul la stergere, prevazut de art. 17 din GDPR, în baza caruia avem obligatia sa stergem datele cu caracter personal pe care le prelucram despre dumneavoastra. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situatii expres prevazute de lege. Atunci când formulati o cerere de stergere, va rugam sa aveti în vedere ca stergerea acestora poate fi un proces complex.

În toate cazurile în care nu sunteti multumiti de modul în care v-am solutionat cererile va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice nelamurire cu privire la utilizarea website-ului www.silvaniaprint.ro si la prelucrarea datelor dumneavoastra, puteti apela tel: 0260/66.18.31

În vederea exercitarii acestor drepturi, utilizatorul va trimite o cerere scrisa, catre SILVANIAPRINT SRL pe adresa de e-mail office@silvaniaprint.ro, cu subiectul „Solicitare informatii personale” sau o va transmite la adresa Zalau, Str. Porolissum, nr. 27/A, jud. Salaj

Datele cu caracter personal prelucrate de catre SILVANIAPRINT SRL nu fac obiectul transferului catre persoane aflate în afara Spatiului Economic European.

Durata de pastrare a datelor cu caracter personal este stabilita în functie de temeiul prelucrarii si scopul acesteia. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi sterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi pastrate.

Orice persoana vizata poate adresa SILVANIAPRINT SRL întrebari sau cereri în legatura cu datele sale personale furnizate sau reclamatii privind colectarea si utilizarea datelor sale personale, prin transmiterea unei solicitari scrise, la urmatoarele date de contact:

Adresa: Zalau, Str. Porolissum, nr. 27/A, jud. Salaj
E-mail: office@silvaniaprint.ro

Reclamatiile, în cazul în care nu pot fi solutionate pe cale amiabila cu SILVANIAPRINT SRL, pot fi adresate la:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România
anspdcp@dataprotection.ro
Tel/Fax: +40.318.059.211/+40.318.059.212


Administrator,
Pintea Alexandru